Kursy i szkolenia

Rozwiń

GUMed rozpoczyna realizację programu szkoleń certyfikowanych prowadzących do uzyskania kwalifikacji i szkoleń kształcących kompetencje. Jego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kwalifikacji i/lub kompetencji o charakterze zawodowym.

Szkolenia prowadzone będą w formie on-line w postaci webinarium w okresie: styczeń – marzec 2021 r. Program szkoleń certyfikowanych prowadzących do uzyskania kwalifikacji i szkoleń kształcących kompetencje realizowany jest w ramach projektu pt. Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Projekt PO WER 3.5), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

O terminach szkoleń będą Państwo powiadamiani drogą mailową.

Szkolenia z zakończonym naborem

Zarządzenie Rektora nr 153/2020 (181 KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w programie szkoleń certyfikowanych (497 KB)
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o przyjęcie do programu (62,4 KB)
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie dot. danych osobowych (674 KB)
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie sytuacji zawodowej (52 KB)
Umowa przystosowana do druku monochromatycznego (czarno-białego) (482 KB)
Umowa przystosowana do druku kolorowego (498 KB)