Young Scientist Program

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

prof. Miłosz Jaguszewski
prof. Miłosz Jaguszewski

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest prof. dr hab. Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed, prezes Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Sam, na początku swojej kariery naukowej, miał okazję skorzystać z podobnej formy wsparcia w jednym z największych szpitali klinicznych w Europie – Charite w Berlinie.

– Celem Programu jest przede wszystkim wyłonienie najzdolniejszych studentów planujących rozwój naukowy na najwyższym poziomie pod okiem doświadczonych badaczy. Indywidualne szkolenie najzdolniejszych to niezmiernie ważny element edukacji, o którym często zapominamy, a jego brak w bazowym curriculum jest dla wielu studentów zauważalny – wyjaśnia prof. Miłosz Jaguszewski. – Jestem przekonany, że nasz Program przełoży się bezpośrednio na podniesienie poziomu dydaktycznego GUMed oraz spowoduje, że stanie się on atrakcyjniejszy nie tylko dla przyszłych studentów, ale i absolwentów, którzy chętnie pozostaną z nami, podnosząc poziom naukowy Uczelni.

prof. Jacek Bigda
prof. Jacek Bigda

Zmiany w obszarze kształcenia, w tym zwiększenie wsparcia studentów i poprawa warunków studiowania to jeden z głównych celów strategicznych rozwoju GUMed w kolejnych latach. W tym zakresie inicjatywę wsparł prof. dr hab. Jacek Bigda, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia naszego Uniwersytetu.

- Największym kapitałem naszej Uczelni są ludzie, zarówno ci doświadczeni, uznani w kraju i poza jego granicami, jak również dopiero zaczynający swoje kariery naukowe i zawodowe. Inwestycja w człowieka to inwestycja w przyszłość – mówi prof. Jacek Bigda. – Mam nadzieję, że zaproponowana przez nas oferta okaże się pomocna w rozbudzeniu pasji i zainteresowań badawczych u naszych studentów, wzbogacając i poszerzając w istotny sposób standardowy program kształcenia.

Także zdaniem Koordynatora projektu, wspieranie wybitnych młodych naukowców, będących na początku drogi zawodowej, to najlepsza inwestycja w rozwój kolejnego pokolenia badaczy.

– Jestem dumny, że dzięki zaangażowaniu prorektora ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacka Bigdy taka cenna inicjatywa powstała w mojej Alma Mater, która jest nie tylko najlepszą uczelnią medyczną w kraju, ale również jedną z wiodących uczelni badawczych – dodaje prof. Miłosz Jaguszewski. – Jestem przekonany, że dzięki pomocy doświadczonych mentorów/tutorów i dedykowanemu wsparciu finansowemu powstanie wiele wartościowych projektów.

Zadaniem uczestnika programu jest współpraca przez okres trwania projektu z doświadczonym pracownikiem naukowym, ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Odbędą się dwie edycje programu, a kolejny nabór planowany jest we wrześniu 2021 r.

O PROGRAMIE
Zgodnie z założeniami programu unijnego finansującego inicjatywę, tj. projektu pn. Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zadanie 3 – Program poprawy kompetencji studentów (moduł 2) (Projekt PO WER 3.5), udział w konkursie może wziąć student GUMed, który ukończył co najmniej 2 lata studiów i w roku akademickim 2020/2021 nie kształci się na ostatnim roku studiów. Tematem pracy badawczej prowadzonej przez studenta może być: medycyna podstawowa, medycyna translacyjna, medycyna kliniczna, farmacja, nauki o zdrowiu lub opracowanie projektu zarządczego/biznesowego w tych obszarach. Program trwa 18 miesięcy, a wsparcie finansowe przekazane do dyspozycji studenta wynosi 10 tys. zł.

Projekt GUMed jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach budżetu projektu PO WER 3.5 może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 20 studentów.

Zadaniem uczestnika programu jest współpraca przez okres trwania projektu z doświadczonym pracownikiem naukowym, ze stopniem naukowym co najmniej doktora. Odbędą się dwie edycje programu, a kolejny nabór planowany jest we wrześniu 2021 r.

Avatar Julia Urbaez Gomez

Studentka V r. kierunku lekarskiego

Rozpoczynając studia, nie miałam jasno sprecyzowanej drogi, którą chciałabym podążać, dlatego postanowiłam być otwarta na różne możliwości. Jedną z nich okazał się udział w projekcie Young Scientist Program. Daje mi on możliwość rozpoczęcia pierwszej pracy naukowej poprzez realizowanie badania dotyczącego nowych biomarkerów w przebiegu niewydolności serca pod opieką mojego tutora – prof. Marka Kozińskiego. Liczę również, że poprzez zróżnicowane warsztaty czy wizyty studyjne w ramach programu, uda mi się zdobyć i ugruntować podstawy pracy naukowej, z którą wiążę swoją przyszłość.
Aktualnie interesuje mnie szeroko pojęta wiedza z zakresu chorób wewnętrznych. Nie mam jeszcze wybranej konkretnej specjalizacji, nadal szukam swojej dziedziny. Z tego powodu jestem członkiem SKN: Kardiologii, Nefrologii czy Endokrynologii. Wiem natomiast, że na pewno chciałabym połączyć pracę lekarza klinicysty z pracą naukową i po studiach rozpocząć kształcenie w Szkole Doktorskiej. Bardzo lubię uczyć innych, aktualnie udzielam korepetycji z biochemii, dlatego w przyszłości również chciałabym brać czynny udział w edukacji studentów, działać wspólnie w projektach i pomagać im w rozwoju. Swoją przyszłość wiążę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Chcę pracować dla naszej akademickiej społeczności, ale przede wszystkim dla pacjentów i powoli dzień za dniem próbować stawać się coraz lepszym lekarzem.

Avatar Mateusz Guziak

Student IV r. kierunku lekarskiego

Choć jestem studentem kierunku lekarskiego, poza karierą kliniczną, mój entuzjazm skupia się na systemowej perspektywie świadczenia opieki zdrowotnej. Moje aktualne zainteresowania naukowe oscylują wokół aplikacji medycznych, cyfryzacji ochrony zdrowia, w tym cyberbezpieczeństwa sektora i danych medycznych oraz optymalizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych w kontekście zarządzania stresem kadr medycznych. Realizowany przeze mnie projekt dotyczy analizy dostępności wsparcia psychologicznego dla studentów kierunków medycznych i stanowi kontynuację badań, które jeszcze w 2018 r. zainicjowaliśmy z dr. Maciejem Walkiewiczem z Katedry Psychologii GUMed. Założeniem projektu jest ewaluacja aktualnej oferty pomocy psychologicznej skierowanej do studentów kierunku lekarskiego oraz porównanie jej do stanu z przełomu lat 2018 i 2019.
Po ukończeniu studiów medycznych, chciałbym zrealizować MBA i kontynuować zdobywanie doświadczenia z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi. Dostrzegam znaczny potencjał w rozwoju interoperacyjności sektora ochrony zdrowia, dlatego w swojej przyszłej karierze zawodowej chciałbym dalej równolegle rozwijać się w dziedzinie medycyny, IT czy zarządzania, aby efektywnie oceniać potencjał wdrożeniowy rozwiązań innowacyjnych i aplikować je do praktyki klinicznej.

Avatar Maria Renke

Student III r. kierunku lekarskiego

Projekt, nad którym mam przyjemność pracować w ramach Young Scientist Program, ma na celu pogłębić rozumienie zmian zachodzących w korze przedczołowej pod wpływem interwałowego wysiłku fizycznego o wysokiej intensywności. Jest on realizowany w Zakładzie Fizjologii Człowieka pod opieką prof. Pawła Winklewskiego. Cieszę się, że projekt, który realizuję łączy wiele moich zainteresowań, czyli neuronaukę, obrazowanie w medycynie, a nawet sport. Mam nadzieję, że różnorodne formy wsparcia i motywacji, które daje mi YSP, czyli opieka tutora, eksperta w swojej dziedzinie, pierwszy projekt badawczy, a w efekcie pierwszy opublikowany artykuł będą dla mnie dobrym wstępem do dalszego rozwoju na ścieżce naukowej.