Szkolenia i staże dla kadry dydaktycznej

StartSzkolenia i staże dla kadry dydaktycznejSzkolenia i staże dla kadry...
logowanie.png
Gdański Uniwersytet Medyczny rozpoczyna realizację zadania 6 – Realizacja szkoleń w celu poprawy kompetencji kadr dydaktycznych i staży dydaktycznych (moduł 6) w ramach projektu pn. „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego”

Szkolenia skierowane są do kadry dydaktycznej naszej Uczelni, która wykorzysta nabyte umiejętności podczas prowadzenia zajęć ze studentami. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa został ogłoszony Zarządzeniem Rektora nr 91/2021 z dnia 04.11.2021 r.

Szczegółowy terminarz zajęć, zakres tematyczny i zapisy on-line dostępne będą pod adresem https://szkoleniezawodowe.gumed.edu.pl/r16

Podczas zapisów konieczne będzie wskazanie
1. Uzasadnienia potrzeby szkolenia z przedstawieniem możliwości wykorzystania uzyskanych kompetencji podczas wykonywania obowiązków akademickich.
2. Nazwy przedmiotu, w ramach którego zostaną wdrożone nabyte nowe umiejętności.


Serdecznie zapraszamy do udziału.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (989 KB)
Zarządzenie nr 91/2021 Rektora GUMed (369 KB)
Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy (752 KB)
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy – język angielski i kompetencje kulturowe (600 KB)
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie (715 KB)
Umowa uczestnictwa w projekcie (221 KB)


Wersje edytowalne:
Formularz zgłoszeniowy (64,3 KB)
Formularz nr 2 – Szkolenie jezykowe i umiejetnosci kulturowe (56,5 KB)
Oświadczenie dot. danych osobowych (57,3 KB)


Dokumenty dotyczące staży dydaktycznych:

Umowa stażowa z instytucją przyjmującą:
Umowa Stażowa (57,8 KB)

Umowa stażowa z instytucją przyjmującą – staż krajowy:
Umowa stażowa z instytucjami przyjmującymi - staż krajowy (53,6 KB)

Sprawozdanie z przebiegu stażu:
Sprawozdanie z przebiegu stażu (307 KB)