Modyfikacja przedmiotu Modelarstwo i rysunek realizowanego na kierunku T...

Studenci kierunku techniki dentystyczne GUMed mogą kształcić swoje umiejętności w nowoczesnej pracowni projektowej uzupełnień protetycznych, która powstała w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. Za pomocą oprogramowania CAD (Computer Aided Design) student uczy się m.in. jak wirtualnie zaprojektować koronę pełnokonturową. W uroczystym otwarciu pracowni, które odbyło się 28 kwietnia br., udział wzięli rektor Uczelni prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, dr hab. Aida Kusiak, prof. uczelni – prodziekan Wydziału Lekarskiego, prof. Marek Niedoszytko – prodziekan Wydziału Lekarskiego w kadencji 2012-2020 oraz dr hab. Maria Prośba-Mackiewicz, em. prof. uczelni – kierownik Zakładu w latach 2005-2013. Obecni byli również: Przemysław Kręciewski z Biura ds. Kształcenia, pracownicy Zakładu oraz studentki z SKN działającego przy Zakładzie. Zgromadzanych gości powitała dr Klaudia Suligowska, p.o. kierownika jednostki.

– To kolejny krok ku bardziej nowoczesnemu i przyjaznemu studentom sposobowi nauczania na kierunku techniki dentystyczne – podkreślił rektor prof. Marcin Gruchała. – Pamiętajmy, że system opieki zdrowotnej nie opiera się wyłącznie na lekarzach i pielęgniarkach; ważną rolę odgrywają również technicy dentystyczni, którzy wykonując uzupełnienia protetyczne, wpływają na pomyślny wynik m.in. leczenia protetycznego i stomatologiczno-chirurgicznego.

Inwestycja była możliwe dzięki realizacji projektu Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego współfinansowanego ze środków unijnych. Realizacja zadania trwała ponad 2 lata, a jego całkowita wartość wyniosła ponad 288 100 zł.

Jak podkreślił prof. Jacek Bigda, kierownik projektu, stworzenie pracowni projektowej uzupełnień protetycznych było niezbędne na kierunku techniki dentystyczne w związku z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych.

– Sala wpisuje się w nurt najnowszych standardów nauczania – zaznaczyła prodziekan Kusiak. – Stwarza nie tylko nowe możliwości dla techniki laboratoryjnej, ale umożliwia rozwój nowoczesnej stomatologii. To wspaniały początek inwestycji na Stomatologii.

Profesor Marek Niedoszytko dodał, że GUMed jest jedyną uczelnią w północnej Polsce, która prowadzi kształcenie na kierunkach: stomatologia i techniki dentystyczne. To również jeden z dwóch uniwersytetów medycznych, który posiada tak rozwinięty system CAD w ofercie kształcenia na kierunku techniki dentystyczne.

Kierownik Zakładu dr Klaudia Suligowska wyjaśniła, że oprogramowanie CAD obrazuje na ekranie komputera wygląd wirtualnych łuków zębowych szczęki i żuchwy, na których student może zaprojektować wybrane uzupełnienie protetyczne m.in. protezę całkowitą, protezę szkieletową z elementami precyzyjnymi, most, koronę, licówkę. Cyfrowe tworzenie prac protetycznych zwiększa m.in. precyzję i dokładność dopasowania protezy.

– Projektując protezę stałą lub ruchomą, student ma możliwość m.in. przybliżyć obraz, przeprowadzić dokładne pomiary i analizy, pomijając przy tym standardowe pośrednie etapy wykonawstwa laboratoryjnego, co umożliwia wykonanie bardziej precyzyjnej pracy w porównaniu do tradycyjnych metod – tłumaczyła dr Suligowska.

Dodała, że technologia CAD to system umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie techników dentystycznych zgodnie ze światowymi wymaganiami. Wdrożenie tego systemu na kierunku techniki dentystyczne znacząco ułatwi absolwentom GUMed rozpoczęcie pracy w nowoczesnych laboratoriach dentystycznych.

W ramach projektu zakupiono wysokiej klasy skaner laboratoryjny z akcesoriami i program do komputerowego projektowania uzupełnień protetycznych CAD oraz utworzono 18 stanowisk komputerowych dla studentów. Ponadto z budżetu Uczelni sfinansowano prace modernizacyjnej sali, zakupiono meble, rolety antywłamaniowe, a także zainstalowano monitoring i alarm.

– Odkąd technologia CAD/CAM rozpowszechniła się na naszym rynku pracy, studenci poprzednich roczników oraz obecnie studiujący bardzo zabiegali o możliwość utworzenia sali dydaktycznej CAD/CAM. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że my jako grono studentów zrzeszonych w zakładowym kole naukowym możemy poszerzyć swoje umiejętności o pracę w systemie CAD na najnowocześniejszym oprogramowaniu i sprzęcie dostępnym na rynku w ramach dodatkowych zajęć – mówiła Barbara Kosior, przewodnicząca SKN przy Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.

O PROJEKCIE

Projekt Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego współfinansowany jest ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER na lata 2014-2020. Kierownikiem projektu i całego zadania jest prof. Jacek Bigda, a koordynatorami podzadania są prof. Marek Niedoszytko i dr Klaudia Suligowska. Opiekunem administracyjnym projektu wspierającym kierownika projektu jest Przemysław Kręciewski z Biura ds. Kształcenia i Rozwoju, a projekt jest obsługiwany przez Sekcję Realizacji Projektów. Działania realizowane są w ramach podzadania 1.1 Modyfikacja przedmiotu „Modelarstwo i rysunek” realizowanego na kierunku techniki dentystyczne.