Aktualności

Aktualności

Rekrutacja do programu PO WER 3.5
21.01.2022
Rekrutacja do programu PO WER 3.5
Ogłoszenie list osób przyjętych do programu (II nabór)
5.10.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych do programu (II nabór)
Odpowiedź NCBR dotyczącej możliwości wsparcia doktoranta w dwóch projektach PO WER 3.2 i PO WER 3.5
24.02.2021
Odpowiedź NCBR dotyczącej możliwości wsparcia doktoranta w dwóch projektach PO WER 3.2 i PO WER 3.5
18.02.2021
Umowa stypendialna i regulamin dla doktorantów
11.01.2021
Informacje dla zakwalifikowanych uczestników
19.10.2020
Ogłoszenie list osób przyjętych do programu
1.09.2020
Przedłużenie rekrutacji do 15 września
4.08.2020
Rekrutacja do programu PO WER 3.5
23.07.2020
Ogłoszenie dla Doktorantów studiów doktoranckich oraz Pierwszej Szkoły Doktorskiej