Opis zadania

logowanie.pngCel zadania

• przygotowanie i realizacja płatnych staży dla studentów studiów I i II stopnia kierunków Zdrowie Publiczne oraz Zdrowie Środowiskowe,
• realizowanego w ramach projektu pt. Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zadanie 4 – Przygotowanie i realizacja programu stażowego dla studentów kierunków Zdrowie Środowiskowe oraz Zdrowie Publiczne (moduł 3)
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY REALIZOWANYCH STAŻY obejmować będzie dwa obszary – zdrowia publicznego oraz zdrowia środowiskowego, w tym m.in. w zakresie:
a) zarządzania zdrowiem publicznym i środowiskiem,
b) zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
c) świadczenia usług medycznych,
d) mikrobiologicznych i chemicznych zagrożeń zdrowotnych,
e) epidemiologii,
f) profilaktyki środowiskowej,
g) promocji zdrowia.